Una impermeabilització òptima de les terrasses i teulades és fonamental per a evitar que l’aigua de la pluja entri a l’estructura de l’habitatge. Si l’aigua entra per sota de l’arrebossat, pot causar danys que es poden veure immediatament a simple vista: els cèrcols, l’inflat i el despreniment de l’arrebossat són només els primers signes dels problemes relacionats amb les filtracions que, si no se tiene cuidado, pueden que, si no es va amb compte, poden causar danys importants i la recuperació pot ser molt costosa..

FAQ: preguntes freqüents

Pot ser que la capa d’impermeabilització hagi perdut eficàcia i funcionalitat, però pot solucionar-se ràpidament si contacta amb Acrobatica®. Sense usar bastides ni plataformes aèries, només amb un sistema de corda de seguretat doble com en l’alpinisme, els nostres treballadors treballen en terrasses, balcons, teulades i cornises per a reconstruir una barrera eficaç contra el pas de la humitat mitjançant la utilització de procediments provats i productes de primera qualitat.

L’avaluació de la mena d’intervenció

Abans d’iniciar qualsevol treball, els nostres tècnics realitzaran una inspecció per a saber quin és l’origen dels danys en les superfícies. En general, l’origen dels problemes és el desgast de la membrana impermeabilizant o del sòl existent. Es requereix una inspecció exhaustiva quan no es pot identificar amb claredat a què es deu, de fet, també es produeixen filtracions en les següents situacions:

  • Comprova si s’ha comès algun error durant la fase d’instal·lació de l’aïllament tèrmic.
  • Comprova el pendent de la solera.
  • Comprova si hi ha fugides d’aigua en els sistemes.

Amb una sola avaluació professional, serà possible localitzar els punts de penetració de l’aigua, saber les causes de la filtració i definir la intervenció més adequada, que pot ser:

  • Una impermeabilització superposada al sòl ja existent.
  • Una impermeabilització després de llevar el sòl.
  • Una demolició, amb la consegüent restauració total, si la solera està en mal estat.

Existeixen molts mètodes d’impermeabilització de terrasses i teulades, des del sistema tradicional amb làmines de membranes bituminoses fins a la membrana líquida, el morter elàstic bicomponent o les membranes polimèriques sintètiques més innovadores. Els mètodes que normalment duem a terme en Acrobatica® amb la tècnica de la corda són les impermeabilitzacions amb membrana bituminosa o amb membrana sintètica HDPE.

Impermeabilització amb membrana bituminosa

El método más tradicional que se utiliza para la impermeabilización de terrazas, tejados, cornisas, superficies inclinadas, marquesinas y áticos es el que utiliza la membrana bituminosa. Es tracta d’un producte derivat de la destil·lació del petroli, que es presenta en rotllos (normalment fixats amb la calor d’un bufador, cola o autoadhesius) o en estat gelatinós. Les membranes bituminoses s’utilitzen molt, ja que tenen una bona resistència mecànica, són duradores i fàcils d’aplicar. A més, gràcies al solapament integral, es pot renovar un revestiment antic encolant una nova membrana, assegurant així un manteniment senzill i ràpid.

Impermeabilització amb membrana HDPE

Una barrera molt eficaç contra el pas de la humitat són les membranes polimèriques sintètiques, que es diferencien segons les característiques químiques dels seus materials, entre les quals trobem les membranes sintètiques de polietilè d’alta densitat, conegudes per les seves sigles HDPE, i que Acrobatica® utilitza.

La raó per la qual l’hem triat és molt simple: és un dels productes impermeabilizants més innovadors, ofereixen una llarga durada, tenen un rendiment excel·lent amb el pas del temps, permeten la difusió del vapor i són resistents a l’esquinçament. Les membranes de HDPE, que són una barrera ideal tant per al vent com per a l’aigua, s’utilitzen sovint en la alcatifa (no sé si té alguna altra traducció) i en la capa d’aïllament tèrmic de la teulada.

Els treballadors de Acrobatica® fan treballs d’impermeabilització en terrasses i teulades amb el mètode de construcció amb cordes sense necessitat de muntar bastides costoses. Després de la inspecció, s’identificarà el tipus d’intervenció més adequat en aquest cas i els treballadors prepararan la superfície perquè l’obra sigui més eficaç i duradora.

El primer pas és retirar les parts danyades i, en el cas que la solera estigui en mal estat, pot ser necessari demolir-la juntament amb el sòl. És molt important assegurar-se de l’estat de tots els elements que puguin afectar la capa de segellament de l’aigua, com les esquerdes, les unions de les baranes, els ferratges i les juntes. El següent pas serà la instal·lació, que els nostres treballadors duen a terme meticulosament gràcies a l’ús de la tècnica de la corda. Aquesta tècnica característica de Acrobatica® ens permet fer el treball en poc temps i sense causar cap inconvenient als residents, ja que no serà necessari instal·lar molestes bastides o plataformes aèries per a elevar al personal. Els avantatges que aporta la manera de treball de Acrobatica repercuteixen en els costos, ja que són considerablement inferiors als pressupostos en els quals s’usen bastides o plataformes aèries.

Els nostres pressupostos i inspeccions són sempre gratuïts i són fonamentals perquè ens fem una idea de l’estat de l’edifici i planifiquem la millor intervenció per a solucionar el problema.