Últimament, l’aïllament exterior, també anomenat aïllament tèrmic, és un dels serveis més demandats gràcies a les bonificacions governamentals del 110%. Per a satisfer les necessitats de la gent, Acrobatica® ha obert una nova sucursal anomenada EA110. A nivell tècnic, l’aïllament exterior és un procés que permet aïllar de manera tècnica i insonoritzar mitjançant el muntatge de panells especials en les parets internes o externes de l’habitatge.

Avantatges d’un bon aïllament

El major avantatge que ofereix un bon aïllament tèrmic o la reducció dels canvis de temperatura i humitat de l’habitatge és un estalvi considerable en la calefacció i l’aire condicionat de l’habitatge. L’aïllament tèrmic no sols estalvia diners i energia, una cosa en la qual en Acrobatica® ens centrem, sinó que també garanteix un ambient còmode, ja que redueix la presència de floridura i condensació i protegeix l’estructura de l’edifici perquè no es degradi o tingui infiltracions d’aigua.

A més, tenir una capa tèrmica per a protegir les parets, tant externes com internes, també assegura un millor aïllament acústic, per la qual cosa és especialment recomanable per als quals viuen en zones amb molt de trànsit o busquen una solució per a poder descansar tranquils. Finalment, no hem d’oblidar-nos de l’augment del valor de la propietat, ja que l’aïllament extern millora la seva classe energètica.

Com s’instal·la l’aïllament?

L’aïllament exterior consisteix a revestir les parets d’un edifici amb panells aïllants que s’encolen o es fixen amb tacs. La fase inicial del treball consta de la preparació de la paret: és necessari restaurar les parts d’arrebossat danyat i crear una superfície llisa i adequada per al muntatge. Tota la intervenció del muntatge dels panells la realitzen els treballadors de Acrobatica® utilitzant el sistema de corda de seguretat doble.

L’aïllament tèrmic es pot muntar dins o fora de les façanes.

Es prefereix l’aïllament exterior, ja que té majors beneficis per als residents, i no hauran de deixar l’habitatge durant les obres, no generarà brutícia a casa ni es reduirà les superfícies de les habitacions interiors.

A més, gràcies a la nostra tècnica innovadora de corda doble, el muntatge de panells en la façana exterior permet evitar les bastides i tots els inconvenients que comporten, inclosos els costos elevats del lloguer i el muntatge d’aquestes estructures.

El nostre consell a l’hora de decidir dur a terme aquest tipus d’obra és fer-lo íntegrament. A més de les façanes, la teulada també té una gran importància estratègica per a aconseguir un resultat bo i durador. En el cas de les obres en la teulada, el muntatge de l’aïllament tèrmic és diferent i depèn gairebé exclusivament de les característiques de la teulada: si la superfície és plana, es pot aïllar combinant panells aïllants, membranes impermeabilizants i capes de protecció. En aquest cas, l’aïllament es col·loca sobre l’estructura de la teulada. Si la teulada està inclinada, l’aïllament pot col·locar-se tant a l’interior com en l’exterior.

El procés acaba quan les parets tornen al seu estat original: després del muntatge dels panells, els treballadors de Acrobatica procedeixen a arrebossar, pintar i segellar el perímetre dels marcs per a evitar que l’aigua s’infiltri en les instal·lacions. Podràs apreciar que és un treball complet, sense necessitat de més intervencions. Aïllar correctament un habitatge permet l’estalvi en els costos energètics, amb una reducció de fins a un 20 per cent. A què estàs esperant?

Quin panell escollir

La tria dels panells que s’utilitzaran en l’aïllament exterior s’ha d’avaluar amb atenció quant al seu gruix i tipus, a fi d’evitar la dispersió de la calor a l’hivern i garantir un ambient fresc a l’estiu. Quan més gruixuda sigui la capa aïllant, major serà l’estalvi energètic que es pot aconseguir.

Deixa’t assessorar per un tècnic de Acrobatica® i també et realitzarem una inspecció gratuïta per a avaluar les teves necessitats reals. Si ens crides, gràcies a la tècnica de la corda podem ser molt ràpids: sense bastides i plataformes aèries de muntatge, Acrobatica® pot començar a muntar l’aïllament tèrmic ràpidament.