Restaurar les cornises mai ha estat tan rendible

Un treball tan simple com la renovació de les cornises se sol posposar pels costos elevats del lloguer de plataformes aèries o bastides, però amb Acrobatica és més assequible i senzill.

Gràcies a la tècnica de la corda de seguretat doble, no tenim límits d’accés i reduïm els costos de les bastides, per la qual cosa realitzem tots els treballs petits de manera ràpida, barata i sense inconvenients.

Amb la nostra innovadora tècnica de construcció, tenim la solució perfecta per a les cornises inestables. Els nostres paletes poden fer la renovació completa de les cornises, reparar alguna part o substituir-les per complet en el menor temps possible i a baix cost,gràcies a l’ús del treball amb cordes, sense necessitat de llogar, muntar i desmuntar bastides o altres estructures per a elevar al personal, com les plataformes mòbils.

Acrobatica® realitza tots els treballs de renovació de les cornises amb la màxima precisió i professionalitat a través d’un procés que implica la demolició de les parts de formigó deteriorades, el tractament dels ferros amb productes antioxidants, la reconstrucció i la pintura final.

Cornises perilloses? Resol el problema immediatament.

No esperis massa per a fer aquest tipus de treballs. Els trossos d’arrebossat i els blocs de formigó podrien desprendre’s i caure d’una cornisa en mal estat, amb el risc de causar grans danys als béns o a les persones.

La renovació de les cornises és gairebé sempre un treball necessari. Quan les cornises pateixen un desgast, tendeixen a tornar-se inestables. En altres paraules, existeix el risc real que els materials de construcció caiguin a terra, amb tot el que això comporta en termes de seguretat i protecció dels transeünts. Això fa al·lusió a les cases particulars, però sobretot als edificis, que poden aconseguir grans altures.

Per descomptat, també hi ha raons per a renovar les cornises menys urgents, però encara legítimes, principalment per qüestions estètiques. La cornisa és un element extern que juga un paper important en la decoració d’un edifici. Una cornisa desgastada, malgrat que encara sigui estable, genera altres conseqüències que afecten el valor econòmic de l’estructura. Per tant, reparar les cornises suposa donar-li a l’immoble un aspecte el més semblant possible a l’original, compensant així la pèrdua de valor causada pel desgast.

COM ES RENOVEN LES CORNISES

Abans de començar a treballar en les cornises, els treballadors preparen els ancoratges necessaris en el sostre per als descensos verticals de la corda i munten una sanefa aèria composta per tubs d’alumini i una bossa de PVC de doble capa, per a evitar la caiguda d’enderrocs.

Després de comprovar l’estabilitat dels punts que s’han identificat com a insegurs, els paletes d’Acrobatica comencen la restauració de les cornises amb l’enderrocament de tot el material que es trobi en mal estat fins la part sana. Després, continuen amb el raspallat de les varetes de reforç i la passivació amb productes antioxidants.

Després, es reconstrueixen les parts demolides utilitzant morter tixòtrop reforçat amb fibres i es continua amb l’aplicació manual d’un fixador per a completar el treball amb dues mans de pintura per a exteriors del mateix color que l’original.

Amb nosaltres, podràs estalviar-te els costos del lloguer de bastides i solucionar el problema de les cornises trencades en poc temps, sense molèsties per a tu o els teus veïns. Ningú no haurà de trobar-se les estructures voluminoses a les seves finestres.