La corrosió del metall només es pot solucionar amb tractaments específics

Els metalls són sòlids i robustos. No obstant això, amb el temps sofreixen processos de corrosió a causa de l’acció d’agents químics i atmosfèrics. Per a resoldre el problema de la corrosió, es necessiten accions eficaces de neteja, protecció i restauració a través de tractaments anticorrosius per a metalls que, en recobrir els productes, poden crear una barrera adequada.

Per a determinar els costos i els temps del tractament anticorrosiu de les peces metàl·liques corroïdes, es necessita realitzar una inspecció i avaluar quin és l’origen específic del problema que hem de resoldre.

Sol·licita un pressupost gratuït sense compromís i en un termini de 12 hores un tècnic d’EA es posarà en contacte amb tu per a concertar una reunió i proporcionar-te una idea de l’abast del dany, els temps i els costos del treball necessari per a solucionar-lo.

En aquesta mena d’intervenció en les barres de reforç, els nostres treballadors d’Acrobatica netegen tots els elements metàl·lics d’òxid i substàncies greixoses amb un raspallat a consciència o amb doll de sorra. Després, apliquen un morter anticorrosiu, principalment un convertidor Mapei, com el Mapei Mapefer.

Gràcies a la tècnica de doble corda de seguretat, intervenim de manera ràpida i a baix cost, ja que no necessitem instal·lar bastides ni plataformes aèries per a això.

En el sector dels tractaments anticorrosius per a metalls s’ha avançat molt gràcies a sistemes tecnològics innovadors i productes d’avantguarda. Aquests tractaments són fonamentals en la construcció, ja que els metalls són molt utilitzats en el sector com a materials de construcció, per exemple, l’acer que s’utilitza en forma de perfils de fusteria o en les gàbies de varetes metàl·liques que s’utilitzen com a nucli resistent per al formigó armat.

La corrosió es converteix en un problema greu quan apareix en les barres de reforç d’edificis residencials de formigó armat o altres. De fet, pot formar-se òxid al voltant de les varetes de reforç en determinades condicions externes. La part que s’oxida i en la qual, per tant, es forma òxid, sofreix un augment de volum que provoca les primeres esquerdes en la coberta de ferro. Així, es desencadena un procés de descomposició irreversible de l’objecte.

Intervencions en obres en carreteres, grans obres o magatzems

A més d’habitatges individuals, blocs de pisos, edificis històrics o comercials, els nostres paletes d’Acrobatica poden treballar en totes les situacions que mostrin signes evidents de corrosió del metall, però que siguin de difícil accés per als sistemes de treball tradicionals, com els ponts en les obres de carretera. Nosaltres no tenim cap límit d’accés ni d’altura, per la qual cosa podem anar a qualsevol lloc i identificar les solucions específiques, sempre amb resultats excel·lents.

Què és la corrosió?

La corrosió és un procés de degradació dels metalls que es produeix pels agents oxidants presents en el medi ambient. Es manifesta de moltes formes i cadascuna d’elles té un origen particular. L’exemple més comú és l’òxid, que es produeix pel contacte entre els òxids del ferro i l’aigua.