Vols restaurar els teus balcons de manera fàcil, ràpida i econòmica? Amb EA pots fer-ho.

Amb el pas del temps, els balcons dels habitatges pateixen un lent deteriorament. La pintura descolorida, l’arrebossat espellofat, els embalums i els elements que corren el risc de cedir fan que les estructures siguin molt perilloses per a les persones que les utilitzin i per als qui passin per sota d’elles. Quan hi ha senyals tan evidents, significa que ha arribat el moment de renovar el balcó.

Les causes de la degradació normalment estan relacionades amb els agents atmosfèrics: la pluja, el vent, la neu i el sol són factors que actuen sobre les estructures externes dels edificis i, amb el pas dels anys, provoquen danys que no han de passar-se per alt. En particular, l’aigua és un element que provoca un deteriorament difícil de combatre, ja que pot filtrar-se en el sòl o a les cantonades, provocant el despreniment de materials i causant danys estructurals.

Necessites renovar els teus balcons?

Ja sigui que els balcons estiguin cedint o necessitin reparacions petites i parcials, pots comptar amb Acrobatica, ja que podem fer una restauració perfecta de tot el balcó i de totes les seves parts, des de la part baixa fins al frontal, i, al mateix temps, t’oferim la solució ideal per a qualsevol petit problema o inconvenient d’una forma més que sostenible. No utilitzem bastides, així que podem prestar un servei específic exactament on sigui necessari i podràs tornar a utilitzar el balcó immediatament, amb la certesa d’un treball realitzat de la millor manera possible, estèticament perfecte i segur a nivell estructural. Amb la tècnica de construcció amb doble corda de seguretat, els nostres paletes faran el treball sense el muntatge de bastides costoses i molestes.

Balcons i altres

A més dels balcons, realitzem el manteniment i la renovació total o parcial de terrasses, cornises, façanes i teulades d’edificis.

Com duem a terme el treball i quant costa.

Renovem els balcons d’edificis, cases unifamiliars i qualsevol altre edifici, inclosos els històrics, adaptant el tipus d’execució a l’estat de deteriorament de l’estructura. Per a determinar el preu, que dependrà de les condicions de deterioració de l’element a restaurar, el tipus d’edifici i l’estat d’aquest, els nostres tècnics fan una primera inspecció gratuïta. Gràcies a la inspecció, podran avaluar l’abast dels danys i el procediment correcte a seguir per a renovar els balcons. Per a sol·licitar una inspecció, completa el formulari de sol·licitud de pressupost i un dels tècnics es posarà en contacte en un termini de 12 hores per a concertar una cita el dia i hora que més et convingui. Després de la inspecció, rebràs un pressupost complet dels passos del procés, els materials necessaris i els costos.

En els casos menys greus, s’intentarà restaurar l’arrebossat,mentre que en els més greus serà necessari treballar més en profunditat: es començarà retirant els elements que es puguin enfonsar o desprendre i després farem la restauració segons els procediments previstos, que impliquen el tractament del ferro mitjançant el raspallat, l’ús de convertidors antioxidants i l’aplicació de morters prebarrejats reforçats amb fibres, per a, finalment, procedir a l’acabat, sempre amb productes de gran qualitat. Tot el treball el realitzen els nostres paletes d’Acrobatica sense bastides, gràcies a la tècnica de la corda de seguretat doble.

Entre els principals tipus de treballs de manteniment i renovació de balcons, es troben: el segellat d’esquerdes, la restauració de l’arrebossat, la pintura, la restauració dels frontals, els sostres i les cornises, el revestiment de parets, l’enrajolat, els reforços estructurals, etc. Si hi ha risc d’infiltració d’aigua en l’habitatge, farem obres d’impermeabilització destinades a solucionar amb eficàcia el problema i a evitar danys estructurals.

Un consell útil és realitzar comprovacions periòdiques i planificar el manteniment necessari en el temps, també a través de contactes dels edificis estudiats juntament amb els nostres tècnics. Això et permetrà identificar els punts crítics quan els treballs requerits siguin encara mínims.

Els avantatges dels treballs sobre corda en la renovació dels balcons

  • Paletes acrobàtics qualificats i autoritzats per a treballar amb cordes seguint un curs de formació específic.
  • Arribem on uns altres no poden: la tècnica de la corda ens permet fer qualsevol reforma de balcons, terrasses, teulades i façanes a qualsevol altura i arribant a punts que poden resultar inaccessibles per a empreses que treballin de manera tradicional.
  • Estalvi de temps i diners,ja que l’absència de bastides ens permet intervenir ràpidament i estalviar en els costos del lloguer de les estructures destinades a l’elevació del personal, a més dels costos addicionals per l’extensió del lloguer pels retards de l’obra causats, per exemple, pel mal temps.
  • Sense molèsties per als residents: els qui visquin en l’edifici no tindran cap molèstia provocada per les bastides i podran fer la seva vida amb la tranquil·litat que ningú entri des de l’exterior durant la reforma dels balcons.
  • Eliminem el risc d’intrusió des de l’exterior: en no fer servir bastides, les persones amb males intencions no tindran vies d’accés als habitatges.

Renovació dels balcons de l’edifici

Acrobatica® col·labora amb molts administradors de la propietat de tota Itàlia amb l’objectiu d’assegurar als residents molts beneficis, com la possibilitat de programar totes les obres, podent així planificar les despeses i evitant costos innecessaris. Per no parlar que els residents aprecien la llibertat de poder accedir al seu habitatge amb facilitat, sense restriccions de cap mena, i de poder continuar mantenint les finestres obertes i els balcons i terrasses accessibles, gaudint de la llum i cuidant de les seves flors i plantes fins i tot durant les obres de renovació.

Obres grans o petites?

Amb Acrobatica® pots solucionar qualsevol problema, des de petites renovacions fins a una simple neteja o pintura, o fins i tot un canvi d’imatge total. Li garantim el millor resultat amb rapidesa, eficàcia i sense ser invasius.

Implica risc treballar sense bastides?

Els processos de construcció que hem dut a terme en gairebé 30 anys inclouen una avaluació de riscos exhaustiva, que no deixa res a l’atzar. Els treballadors en altura compten amb una titulació nacional i treballen amb equips de protecció individual que garanteixen la seva seguretat al 100%.