La demanda de reforços estructurals de les bigues i pilars per a millorar la seguretat dels edificis va sempre en augment, sobretot en les zones amb el risc d’activitat sísmica. Sovint, les reparacions estructurals de les bigues i pilars es troben en altures significatives, per la qual cosa han de dur-se a terme en altura. Aquest tipus de treballs són per a Acrobatica®: podem realitzar tots els treballs necessaris sense bastides ni plataformes aèries, gràcies a l’ús de la innovadora tècnica de treball amb cordes.

La nostra intervenció, en comparació amb la que realitzen les empreses que necessiten llogar i muntar estructures per a elevar al personal, és més econòmica i permet una reducció dels temps d’execució, a més d’una mínima interrupció en l’ús de l’edifici durant l’obra. Així mateix, en els casos més complexos, on per exemple hi ha hagut un terratrèmol, l’accés a la zona per a instal·lar els sistemes de bastides o per a usar plataformes aèries està prohibit. El mètode innovador de Acrobatica® és la millor solució.

En moltes ocasions, els reforços estructurals de bigues i pilars són operacions que es requereixen amb la màxima urgència per la seguretat de les estructures danyades, per exemple, quan hi ha un terratrèmol, i amb la tècnica de treball amb cordes podem procedir de manera ràpida, sense perdre temps en el muntatge de plataformes externes. No tenim límits, ja que, al llarg dels anys, hem adquirit molta experiència treballant en edificis d’interès històric o arquitectònic. La nostra experiència et garanteix una sèrie d’avantatges: Acrobatica®, enfront dels sistemes tradicionals, garanteix una intervenció ràpida i la màxima visibilitat dels edificis subjectes a treballs de reforç estructural. Aquests són encara més evidents en el cas en el qual els edificis que han de reforçar-se tenen un interès històric i artístic i s’ha d’intervenir de manera selectiva, sense perjudicar la vista i assegurant la total reversibilitat, per a així restaurar en poc temps l’estat original de bellesa de l’edifici o monument.

FAQ: preguntas frecuentes

Acrobatica® empra una tecnologia innovadora de treballs amb cordes utilitzant, si és necessari, materials composts d’última generació, que asseguren una resistència molt alta i són aptes per al reforç de totes les construccions, naturalment en ple i absolut compliment de totes les normes vigents:

 • Formigó armat.
 • Acer.
 • Fusta.
 • Maó.

Els nostres paletes d’Acrobatica, una vegada instal·lat el sistema de línia de vida anticaigudes, que normalment es col·loca a la teulada de l’edifici, estan llestos per a començar a treballar i arribar a tots els punts de l’edifici amb facilitat. Gràcies a la mobilitat única durant els treballs en altura, no tenim límits per a arribar als espais més recòndits: podem corregir qualsevol deficiència de construcció que afecti l’estructura, intervenir a temps en el reforç de les bigues de maons i ciment i de fusta o en el reforç a tallant de bigues de formigó armat.

Hi ha diverses tècniques d’intervenció per al reforç estructural dels pilars:

 • L’adaptació estàtica mitjançant l’aplicació de perfils metàl·lics i plaques d’acer.
 • L’ús de materials composts: els nostres tècnics, durant una primera inspecció, recomanaran el tipus de pretensat necessari per a augmentar la sustentació.
 • L’augment dels pilars amb revestiments de formigó reforçat amb fibra d’alt rendiment.

Per a saber quin és el procés més adequat per a la teva situació, truca’ns i organitzarem una inspecció gratuïta!

 • Intervencions ràpides: els treballadors d’Acrobatica poden treballar sense bastides, garantint una rapidesa en la intervenció que els sistemes de construcció tradicionals no poden oferir.
 • Ple compliment de la legislació vigent: el nostre treball es realitza en compliment de la normativa vigent per personal especialitzat i certificats per a treballs amb cordes. Acrobatica® segueix la normativa sobre seguretat en el treball minuciosament i ha rebut la certificació internacional BS OHSAS 18001:2007.
 • Sempre a la teva disposició: els tècnics d’Acrobatica® són capaços de fer i dissenyar qualsevol reforç estructural de bigues i pilars, per descomptat, complint la normativa antisísmica.
 • No som invasius, ja que ens assegurem de reduir al mínim el nombre d’inconvenients en qualsevol estructura en la qual intervenim. De fet, l’absència de bastides garanteix un accés complet a l’estructura sense cap mena d’obstacle a la vista.
 • Reduïm el cost de les bastides: amb la tècnica del treball amb cordes, no necessitem llogar estructures per a elevar als paletes i això ens permet eliminar algunes despeses fixes inevitables per a les empreses que utilitzen sistemes de bastides tradicionals o de plataformes aèries. Demana’ns un pressupost gratis i sense compromís.