Restauració parcial del balcó, només arreglant la part baixa

Durant els treballs de restauració de les façanes dels edificis, sovint ens veiem obligats a intervenir en treballs de restauració de les parts de baix dels balcons. Amb el pas dels anys, és inevitable que els baixos dels balcons mostrin signes d’erosió, inflament de l’arrebossat o oxidació de les parts metàl·liques i, en els casos més greus, fins i tot el despreniment de material que pot provocar danys a persones o béns.

Intervenir en la part baixa dels balcons no sols és possible, sinó que amb nosaltres es torna molt més econòmic, ja que en optar per dur a terme el treball que necessites amb la tècnica de corda de seguretat doble,evites bloquejar l’edifici amb bastides, aconsegueixes un treball més estètic i acceleres els temps d’execució, que sovint suposen un estalvi considerable no sols de temps, sinó també de diners.

Com es restauren els baixos dels balcons

Fins i tot en el manteniment i restauració dels baixos dels balcons, els nostres paletes segueixen les fases de treball de la tècnica de corda de seguretat doble, així que no instal·len bastides.

Si els danys en els baixos són només superficials, procedirem amb una simple restauració de l’arrebossat i en els casos en els quals, per contra, el mal sigui major, haurem de fer un treball més complex. En la primera fase, els paletes d’Acrobatica piquen i retirenles parts que puguin desprendre’s.. Si és necessari, realitzen un tractament en les varetes de reforç mitjançant el raspallat i, a més, hi apliquen amb tractaments antioxidants.

En una segona fase, es duu a terme la neteja de la base i la reconstrucció de les parts que s’han retirat mitjançant l’ús de morter allisador reconstructiu tixòtrop i reforçat amb fibres. Una vegada que la superfície estigui seca, es conclou el treball amb pintura especial per a exteriors.

Per a avaluar els temps i costos de la restauració o el manteniment de la part baixa del balcó, sol·licita un pressupost gratuït sense compromís:

  • En les 12 hores posteriors a la recepció del pressupost, un tècnic d’EA es posarà en contacte amb tu per a programar una primera inspecció gratuïta, avaluar l’abast del mal i les necessitats concretes.
  • Després de la inspecció, rebràs un pressupost complet amb les fases del procés, els temps i el cost, amb el qual podràs decidir si es procedeix amb el treball o no.

Renovació dels balcons i els baixos d’aquests

La renovació de les parts baixes dels balcons és part del nostre servei específic de balcons,que inclou, entre altres coses, el segellat d’esquerdes, la restauració de l’arrebossat, la pintura, la reparació de frontons i cornises, el revestiment de les parets, l’enrajolat, el reforç estructural i la impermeabilització.

Com es realitza la distribució de les despeses de renovació dels baixos dels balcons d’un edifici?

En el cas dels edificis, per a saber com es divideixen els costos de les obres en els baixos dels balcons, ha de posar-se en contacte amb el seu administrador. Per descomptat, els nostres tècnics estan a la teva disposició per a qualsevol aclariment, ajuda i col·laboració amb l’administrador.

Prevenir els danys en els baixos dels balcons

Els agents atmosfèrics, sobretot la pluja, són les causes principals de la deterioració dels balcons i, per tant, de tots els seus elements, com els baixos. L’aigua pot penetrar de manera imperceptible, sense mostrar més danys durant molt de temps, i acaba causant problemes que, quan apareixen, poden haver compromès ja l’estructura. Per aquest motiu, es recomana cuidar els baixos amb manteniments i revisions periòdiques i procedir amb la renovació tan aviat com s’identifiquin els primers signes de deteriorament.