Soldar o tallar parts metàl·liques de l’edifici a qualsevol altura

L’estructura de qualsevol edifici està composta, almenys en part, per estructures metàl·liques. Només cal pensar en l’estructura reforçada encarregada de garantir l’estabilitat de determinades estructures, les baranes o les reixes que protegeixen molts balcons o finestres.

És impensable que aquestes estructures mai no necessitin cap intervenció, de fet, són moltes les raons per les quals és necessari intervenir sobre aquestes peces metàl·liques.

En primer lloc, el pas del temps té un efecte bastant perjudicial per a les estructures metàl·liques. L’exposició contínua a agents atmosfèrics, filtracions d’humitat o agents corrosius poden provocar danys que, a vegades, són irreparables.

Pot haver-hi molta quantitat de metall en un edifici que sofreixi un procés d’oxidació i en el qual hagi aparegut una capa d’òxid. Un clar exemple és l’armadura metàl·lica d’un edifici: la filtració d’aigua provoca l’oxidació dels metalls, per la qual cosa l’estructura reforçada s’infla i danya el formigó de voltant.

Sempre es recomana intervenir amb antelació per a evitar la possible aparició d’un desgast encara major i més difícil de reparar.

Sigui com sigui l’estructura metàl·lica de l’edifici que necessiti un tractament específic o una soldadura, pots posar-te en contacte amb nosaltres: farem el treball de la millor manera possible i a baix cost. Sol·licita un pressupost gratis i sense compromís i un tècnic d’EA es posarà en contacte amb tu en unes hores per a programar una inspecció gratuïta i lliurar-te un pressupost complet dels costos, el temps i els passos del procés necessaris.

Avantatges per a tu

És evident que la soldadura o el tall de materials requereix una gran professionalitat, sobretot quan es tracta de soldar metalls en altura durant una obra en l’exterior d’un edifici. En aquest cas, a més de la complexitat i els riscos d’aquesta activitat en específic, també existeix la dificultat de treballar en altura. Amb la nostra àmplia experiència, podem solucionar qualsevol problema en les parts metàl·liques de l’edifici i planificar i realitzar qualsevol cort de metall o soldadura en altura sense necessitat de muntar bastides ni utilitzar plataformes aèries, gràcies al sistema de treball amb corda de seguretat doble, que garanteix unes condicions òptimes de seguretat en l’obra i permet implementar totes les mesures de prevenció necessàries.

Els nostres paletes realitzen cada operació minuciosament: des de la preparació a la soldadura, passant pel refredament del metall processat i la comprovació i l’avaluació del treball acabat, sempre ens assegurem que els materials tenen totes les característiques, tècniques, funcionals i estètiques desitjades pel client i respectant plenament els procediments de seguretat.

Els principals punts del tractament

Des del primer moment, és important detectar les característiques dels metalls a tallar o soldar, triar i ajustar els equips i les eines adequats i aplicar les tècniques d’acabat i control necessàries per a assegurar que el treball es realitza a la perfecció. Durant la soldadura de metalls en altura, no s’utilitzen bastides ni plataformes aèries:els nostres treballadors, formats i qualificats per a treballar amb la corda de seguretat doble, col·loquen els punts d’ancoratge de les línies de vida anticaigudes en el sostre i baixen per a arribar a tots els punts de l’edifici, sense límits d’altura. La nostra intervenció es duu a terme de manera excel·lent, sense causar molèsties per a les persones que habiten en l’edifici i amb molts avantatges també en termes de sostenibilitat i estalvi de temps.