Cada casa, bloc de pisos o edifici té tant sanitaris com electrodomèstics en grans quantitats. Quan es tracta d’una nova construcció, o d’afegir noves peces al conducte, pots confiar en la professionalitat de Acrobatica per a la instal·lació de les columnes de desguàs a l’exterior.

Sens dubte, la seva importància és molt més gran del que es coneix sobre aquest tipus de sistemes: de fet, tots els desguassos presents en un habitatge són conduïts en una canonada de major diàmetre: la columna de desguàs. Es tracta principalment de canalitzar totes les aigües “negres” i “grises” que es produeixen al sistema de clavegueram de la ciutat.

El sistema de desguàs s’identifica, per tant, com l’estructura de canonades, incloses les columnes de desguàs, però també els accessoris i maquinàries útils per al correcte flux de l’aigua bruta produïda pels sanitaris domèstics com a inodors, dutxes, aixetes. Cal tenir en compte que aquest tipus de sistema no s’utilitza exclusivament en edificis residencials, de qualsevol grandària o capacitat, sinó també a l’interior d’edificis industrials: a Acrobatica et seguirem siguin quals siguin les teves necessitats, no tenim límits operatius en altura, assegurem una intervenció més ràpida i econòmica que la construcció tradicional perquè mai no utilitzem bastides.

Què canvia d’un sistema a un altre?

Si bàsicament la funció del sistema continua sent la mateixa, el seu funcionament depèn de factors com:

  • El diàmetre.
  • La disposició de la conexió i canonades de connexió.
  • El tipus de material que passa per l’interior de la maquinària o desguassos connectats a la columna de desguàs.

Per a gaudir millor de les teves habitacions i mantenir l’alta qualitat amb la qual flueixen les aigües residuals, cal prendre unes petites precaucions que consisteixen a controlar la pressió per a evitar canvis sobtats que puguin afectar la qualitat de l’aire dins de les canonades.

De fet, tots els conductes de l’estructura estan connectats als de ventilació que mantenen la pressió interna correcta, evitant la producció de bombolles d’aire que poden produir sorolls estranys com gorgotejos o el retorn de males olors. No obstant això, perquè tot funcioni correctament és necessari que el sistema estigui construït de la millor manera possible, tenint en compte l’alineació, posició i inclinació de totes les parts involucrades, específicament:

  • El diàmetre de les canonades utilitzades i la seva finalitat en el sistema.
  • El camí de les canonades.
  • El material utilitzat per a les canonades.
  • La inclinació d’aquestes, que ha de dissenyar-se segons les necessitats: les canonades massa estretes en la sortida poden crear dificultats en el flux d’aigües negres.

Per a una instal·lació sense preocupacions confia en l’experiència adquirida al llarg dels anys de Acrobatica, amb el nostre sistema de corda de seguretat doble no necessitem muntar bastides, cares i complexes de gestionar, i podem garantir-te un excel·lent treball amb la màxima mobilitat d’operació durant les baixades.

Una columna de desguàs ben instal·lada i en funcionament treballa per si sola: el flux d’aigua bruta es produeix gràcies a la força de la gravetat. Si això no succeeix, contacta Acrobatica per a solucionar el teu problema, immediatament notaràs els múltiples avantatges de construir sobre cordes. Abans de realitzar cada intervenció procedim amb una inspecció gratuïta que ens serveix per a quantificar i planificar la intervenció de la millor manera possible i perquè tinguis un pressupost clar i sense sorpreses, fet només per a tu.

Com es duu a terme la intervenció?

Per exemple si el flux d’aigües negres no funciona correctament, s’ha de realitzar una inspecció per a identificar els punts que generen problemes. Després es procedeix amb la neteja de les parts afectades de la columna de desguàs. Moltes vegades, segons com estan col·locades aquestes canonades, la intervenció no és fàcil, però no et desanimis: nosaltres de Acrobatica t’assegurem que arribem a qualsevol punt, fins i tot als més amagats. A més, algunes substàncies presents en les columnes de desguàs poden ser nocives, el consell és el de sol·licitar sempre la intervenció de professionals que puguin solucionar els teus problemes gestionant la situació de manera competent.

Per a la instal·lació d’una nova columna de desguàs és necessari realitzar una inspecció, que sempre és gratuïta. Després de la inspecció es presenta el projecte: un sistema de desguàs consta de moltes canonades rectes inserides en sèrie i connectades entre si mitjançant una connexió que recullen l’aigua dels sistemes individuals de l’edifici.

Perquè funcioni la columna aquesta ha d’estar inserida en vertical, la inclinació és un aspecte que cal tenir en compte amb molta atenció: els nostres tècnics saben que idealment ha d’estar entre l’1% i el 2%, perquè si estigués més inclinada, la sortida seria massa ràpida requerint manteniment i neteja amb molta més freqüència. Gràcies a la professionalitat de Acrobatica no hauràs de preocupar-te per tots aquests aspectes perquè et garantim un servei altament professional.

Finalitzada l’obra d’instal·lació i comprovat el seu correcte funcionament, els nostres operadors tanquen el pas de les canonades en les lloses, si s’han inserit així, amb materials termoaïllants, assegurant-se que sigui hermètic. Amb la nostra tècnica innovadora tindràs molts avantatges que la construcció tradicional no pot oferir-te. La primera? Amb nosaltres podràs estalviar-te molts costos fixos presents en els pressupostos d’empreses que utilitzen les tècniques clàssiques de treball amb bastides: sol·licita’ns un pressupost immediatament.