Què és la perforació del nucli?

La perforació del nucli en altura és una tècnica reversible que resulta necessària amb molta freqüència, els motius per a obrir forats en materials de construcció poden ser diferents:

  • Si són de petita grandària, són útils per a la inserció d’ancoratges químics, mecànics o tirants d’ancoratge, també amb obertures de gran diàmetre per a sistemes d’aire condicionat, hidràulics o elèctrics.
  • També pot ser necessari prendre mostres dels materials de l’estructura, en particular per a avaluar l’estat de l’edifici després d’esdeveniments destructius com un terratrèmol o un incendi.

Com es fan els treballs?

La perforació del nucli es realitza amb maquinàries específiques que permeten aquestes intervencions particulars, treballen per abrasió i amb el menor esforç possible es perforen les estructures per a permetre recuperar la mostra que en argot tècnic es denomina nucli. En alguns casos aquest tipus d’intervenció és necessària: al llarg dels anys Acrobatica® ha desenvolupat molta experiència en aquests processos, fonamentals quan és necessari intervenir en edificis històrics i béns culturals, on és necessari comprendre bé la composició de la paret. Gràcies a la mobilitat derivada de la tècnica del treball vertical, no tenim límits d’altura d’operació, a més, la corda de seguretat doble ens permet arribar fins i tot a zones difícils per a empreses tradicionals que utilitzen bastides o plataformes aèries.

Les obertures per a extreure el nucli han de realitzar-se en punts dels edificis de difícil accés, alts o inaccessibles: aquí, per tant, els operadors de Acrobatica® estan cridats a intervenir, capaços de treballar en totes les àrees de l’edifici amb només l’ús de la corda de seguretat doble.

Sigui com sigui el material que es vulgui analitzar, la perforació del nucli en altura es pot realitzar:

  • Ciment.
  • Maó.
  • Pedra.

L’experiència dels nostres operadors, i els equips particulars i lleugers, permeten l’ús de la sacatestigos (no sé la traducció del terme tècnic) a qualsevol altura, sobre qualsevol material i sobre qualsevol tipus de superfície regular o corba, permetent realitzar forats precisos sense emissions de pols ni caiguda d’enderrocs, amb mínima contaminació acústica.

Per què triar EA?

Durant la nostra intervenció no s’utilitzaran bastides ni plataformes aèries, perquè els paletes acrobàtics són especialistes a treballar en altura amb cordes de seguretat doble:una vegada identificats i col·locats en el sostre els punts d’ancoratge de les línies de vida anticaigudes, els operadors es mouen amb les cordes i arriben a tots els punts de l’edifici per a fer qualsevol treball de construcció extern, com la perforació del nucli en altura.

Al final del nostre treball no quedarà cap rastre de la intervenció. A més, cap veí o transeünt haurà tingut la molèstia de veure durant setmanes uns horribles i voluminoses bastides davant de la façana, amb molts avantatges també en termes econòmics i d’estalvi de temps.

Acrobatica® et garanteix:

  • Temps d’execució rècord, la perforació en altura és més ràpida si es realitza a través del treball vertical amb corda de seguretat doble, ja que amb nosaltres no és necessari perdre temps en el muntatge i desmuntatge de bastides.
  • Atenció a la seguretat en l’obra: els nostres operadors acrobàtics estan autoritzats a fer treballs en altura amb cordes després d’haver seguit un curs de formació altament selectiu. A més, en tots els nostres llocs de construcció, apliquem els més alts estàndards de seguretat en el lloc de treball, com l’exigeix la legislació de referència. No descurem la seguretat dels veïns: la bastida pot ser utilitzat per lladres per a entrar a les cases, per contra, amb la nostra tècnica de treball vertical aquest risc no existeix, a més, assegurem als residents nombroses avantatges quant a llibertat i autonomia.
  • Estalvi econòmic: no necessitem llogar bastides o altres estructures per a elevar els paletes i això ens permet eliminar alguns costos normalment presents en els pressupostos d’empreses que, en canvi, utilitzen sistemes tradicionals.
  • Sostenibilitat mediambiental: la tècnica del treball vertical amb corda de seguretat doble té un impacte molt de menor en el medi ambient que les bastides, que requereixen un gran esforç per a moure-les i muntar-les.